ข่าวและกิจกรรม

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ป่วยโรคเลือด (สำหรับแพทย์)

 

Download คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิดผู้ป่วยโลหิตสำหรับแพทย์ Click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977