HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

หน้าข่าวและกิจกรรม  โลหิตวิทยาสัญจร จังหวัดอุดรธานี

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่6 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553

โลหิตวิทยาสัญจร จังหวัดอุดรธานี

          สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่6 ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมนาข่าบุรี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ทั่วไปในต่างจังหวัดได้ทบทวนความรู้ทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในการประชุมนี้มีแพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นับเป็นความสำเร็จและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในภาคอิสานและประเทศลาวอย่างมาก

Last update :2010-08-30
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.