HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
  ข่าวและปฏิทินกิจกรรม

  สำหรับสมาชิก

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
ข่าวและกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการ โลหิตสัญจรครั้งที่ 9  Hematology  for General Practitioners
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
งานประชุมวิชาการ Intensive Review in Childhood Cancer
17-18สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interhospital Hematology Comference วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงานประชุม The 1st World Congress on Controversies in Myeloma (COMy) ระหว่างวันที่  January 23-25, 2014...
January 23-25, 2014, Bangkok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงานประชุม AUBH2013 (August 30-31, 2013)‏
 3rd ANNUAL UPDATES ON BREAKTHROUGHS IN HEMATOLOGY BANGKOK,THAILAND 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Educational Course for Hematology Trainees
วันที่ 6-7 กรกฏาคม 2556  สามพราน ริเวอร์ไซด์
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุม  Inter-Hospital Conference Pediatric Hematology Oncology
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556  วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2556 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อหนังสืออนุมัติ  และ  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (ประจำปี ...
รูปภาพผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปี 2556
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน้า :  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.