ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญร่วมงาน

 

ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 44 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

 

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556

 

ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

 

รีบลงทะเบียนด่วน ห้องพัก และที่นั่งบนเที่ยวบินที่ไป-กลับพร้อมหมู่คณะมีจำนวนจำกัด

 

  1. scientific program (กำหนดการประชุม)  download
  2. sight seeing program 1 (โปรแกรมทัศนศึกษา 1)  download
  3. sight seeing program 2 (โปรแกรมทัศนศึกษา 2)  download
  4. registration form (ใบลงทะเบียน - จองห้องพัก - ทัศนศึกษา - ตั๋วเครื่องบิน)  download

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977