ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 43 "New Frontiers and Paradigm in Hematologic Diseases"

สามารถ Download รายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977