ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 "Controversies in Hematology" 12-15 มีนาคม 2555 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41

"Controversies in Hematology"

12-15 มีนาคม 2555

ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

  

ภาพงานประชุมครั้งที่ 41 

 

งานมุทิตาจิต

 

ภาพมอบตำแหน่งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

 

ภาพงานพิธีจบการศึกษา

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977