ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Educational Course for Hematology Trainees

ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Educational Course for Hematology Trainees

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2554

บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

 

ผู้บรรยาย

บรรยากาศการประชุม

ภาพกิจกรรมต่างๆ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977