ข่าวและกิจกรรม

TSH Webinar EP 32: COVID-19 & Patients with Hematologic Diseases

32nd TSH Webinar

COVID-19 & Patients with Hematologic Diseases

Friday, October 28, 2022

 

13.30-14.30 TSH Plenary Session

Moderator: Noppacharn Uaprasert (Chulalongkorn Hospital)

 

• The effect of COVID-19 infection on patients with hematologic diseases

Nonthakorn Hantrakun, MD (Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)

 

• Immunological response after COVID-19 vaccination in patients with hematologic malignancies

Panarat Noiperm, MD (Songklanagarind Hospital)

 

14.30-15.30 AstraZeneca Corporate Symposium

Moderator: Noppacharn Uaprasert (Chulalongkorn Hospital)

 

• Long acting antibodies (LAAB): The extra protection against Covid-19

Weerawat Manosuthi, MD (Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute)

ลงทะเบียน

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1116641193469/WN_cz5x-7dCSZyvaTotj5ZacQ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977