ข่าวและกิจกรรม

31st TSH Webinar: Myelodysplastic Syndromes

31st TSH Webinar

Myelodysplastic Syndromes

Friday, September 23, 2022 at 13.30-15.30

PROGRAM

13.30-14.30        TSH Plenary Session

Moderator: Noppadol Siritanaratkul (Siriraj Hospital)

 Genomics of MDS and therapeutic applications
    Sunisa Kongkiatkamon (Chulalongkorn Hospital)

 Myelodysplastic neoplasm: New classification and prognostic criteria
   Thanawat Rattanathammethee (Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital)

 

14.30-15.30        Apexcela Corporate Symposium

Moderator: Noppadol Siritanaratkul (Siriraj Hospital)

 The next chapter: Trustworthy biopharmaceutical products from manufacturer to Thais
   Songpon Deechogkit (Managing Director, Siam Bioscience Ltd.)

 Tips and tricks in management of anemia in MDS
   Suporn Chuncharunee (Ramathibodi Hospital)

ลงทะเบียน

https://us02web.zoom.us/webinar/register/7716613253735/WN_lV0A1megQXeQsyXoCah_eA


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977