ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Refresher Course of Hematologists

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 Refresher Course of Hematologists

วันที่ 15 -16 มกราคม 2554 ณ โรงแรม เดอะ ซายน์ พัทยา

ผู้บรรยาย วันที่ 15 มกราคม 2554

ภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 15 มกราคม 2554

งานคืนสู่เหย้าชาวโลหิตวิทยา วันที่ 15 มกราคม 2554

ผู้บรรยาย วันที่ 16 มกราคม 2554

ภาพบรรยากาศภายในงาน วันที่ 16 มกราคม 2554


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977