ข่าวและกิจกรรม

งาน Asia Pacific Hemophilia Summit 2021

งานประชุมวิชาการ Asia Pacific Hemophilia Summit 2021  ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย สิงคโปร์และไต้หวัน

จะจัดขึ้นในวันที่  14 มกราคม 64 (pre-meeting day) และ 21-23 มกราคม 64

ในรูปแบบ virtual meeting ผ่าน online platform โดยสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถลงทะเบียนได้ที่  Click

*** ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 มกราคม 64 ***

 

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977