ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการ APBMT 29-30 ตุลาคม 2553

ประชุมวิชาการ APBMT 29-30 ตค 53

 

พิธีเปิด

 

ผู้บรรยาย

 

บรรยากาศภายในงาน


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977