ข่าวและกิจกรรม

SATELLITE SYMPOSIUM: 54TH THAI SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING – EXTRACORPOREAL PHOTOPHERESIS (ECP) IN GRAFT VS HOST DISEASE (GvHD

SATELLITE SYMPOSIUM: 54TH THAI SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING – EXTRACORPOREAL PHOTOPHERESIS (ECP) IN GRAFT VS HOST DISEASE (GvHD)

30 เมษายน 2562 ณ โลตัส 10 ชั้น 22
เวลา 11.30-16.00 น. 
ณ CENTARA GRAND AND BANGKOK CONVENTION CENTER, CENTRAL WORLD

Chair: Prof. Dr. Suradej Hongeng, Head of Hematology Oncology Division, Department of Pediatric, Ramathibodi Hospital
11:30 – 12:30 Registration
12:30 – 13:30 Lunch (buffet at hotel restaurant 24th floor)
13:30 – 13:40 Introduction and welcome Dr. Suradej Hongeng
13:40 – 14:10 Introduction of GvHD and ECP treatment Dr. Suradej Hongeng
14:10 – 15:10 The best of two worlds: Combination therapy for GvHD Dr. Robert Zeisser, University of Freiburg
15:10 – 15:20 Coffee break
15:20 – 15:50 Q&A  Dr. Robert Zeisser and Dr. Suradej Hongeng
15:50 – 16:00 Closing  Dr. Suradej Hongeng
 
ลงทะเบียนฟรี ทางโทรศัพท์ คุณยุพดี 0818555128 หรือ คุณโบว์ 022550405

 

**รับจำนวนจำกัด**


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977