ข่าวและกิจกรรม

เชิญร่วมงานมุทิตาจิตเนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี ของ ศ.คลีนิค พญ.บุญสม ชัยมงคล

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977