ข่าวและกิจกรรม

2nd Thai-Lao Joint Hematology Meeting

November 24, 2017

Children’s Hospital Training Center, Vientiane, Lao PDR

PROGRAM

09.15-09.30                Welcome & Opening

 • President of the Lao Pediatric Association:  Khampe Phongsavanth, MD.
 • President of the Thai Society of Hematology:  Wichai Prayoonwiwat, MD

09.30-10.00                Anemia [Download]

 • Wichai Prayoonwiwat, MD, Phramongkutklao Hospital, Bangkok

10.00-10.30                Thalassemia: Diagnosis and treatment  [Download] Updated 23/11/2017

 • Kitti Torcharus, MD., Phramongkutklao Hospital, Bangkok

10.30-11.00                Coffee Break

11.00-11.30                Bleeding disorder [Download]

 • Pichika Chantrathammachart, MD.,  Ramathibodi Hospital, Bangkok

11.30-12.00                Venous thromboembolism [Download]

 • Darintr Sosothikul, MD.,  Chulalongkorn Hospital, Bangkok

12.00-13.00                Lunch

13.00-13.30                Pancytopenia [Download] Updated 24/11/2017

 • Patcharee Komwilaisak, MD.,  Srinagarind Hospital, KhonKaen

13.30-14.00                Acute leukemia [Download] Updated 24/11/2017

 • Kanchana Chansung, MD., Srinagarind Hospital, KhonKaen

14.00-14.30                Chronic leukemia [Download]

 • Tontanai Numbenjapon, MD.,  Phramongkutklao Hospital, Bangkok

14.30-15.00                Coffee break

15.00-15.30                Lymphoma [Download]

 • Lalita Norasetthada, MD., MaharajNakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai

15.30-16.00                Multiple Myeloma [Download] Updated 24/11/2017

 • Teeraya Puawilai, MD.,  Ramathibodi Hospital, Bangkok

16.00-16.30                Pediatric hematology oncology in pictures

 • Suradej Hongeng, MD.,  Ramathibodi Hospital, Bangkok

16.30                          Closing


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977