ข่าวและกิจกรรม

ISTH Workshop on Hemostasis 2017

ISTH Workshop on Hemostasis 2017

November 4-7, 2017

Arnoma Grand Bangkok

   

รายละเอียด download

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียน online ผ่านเว็บไซต์นี้    http://www.isth.org/page/workshop17reg

 

โดยจะมีอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับคนไทยที่   150 USD  ซึ่งเป็นอัตรา early registration ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมเป็นต้นไป ค่าลงทะเบียนจะขึ้นเป็น 250 USD

 

ทั้งนี้ จะต้องระบุ Promotion code   -->  TSHMember17  ราคาดังกล่าวจึงจะ active ขึ้นมาบนหน้าที่กำลังลงทะเบียน

 

สำหรับในกรณีที่เป็นบริษัทยา ที่ต้องการลงะทะเบียน เป็นกลุุ่ม  และใช้ระบบโอนเงิน  bank transfer นั้น โปรดติดต่อ

 

 

Lacey Schmeidler, MA

Program Manager

International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

610 Jones Ferry Road, Suite 205

Carrboro, NC 27510, USA

Tel: +1 919 929-3807

Fax: +1 919 929-3935

Email: lacey_schmeidler@isth.org

Website: www.isth.org

 

 

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977