ข่าวและกิจกรรม

Educational Course for Trainees 

Educational Course for Trainees 

           สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ  “Educational Course for Hematology Trainees” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ เทวามันตรา รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้แพทย์ประจำบ้านสาขาโลหิตวิทยาได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง อีกทั้งเป็นการทำความรู้จักในหมู่เพื่อนต่างสถาบันและคณาจารย์ทางโลหิตวิทยา

ชมภาพงาน Educational Course for Hematologist Trainees คลิก


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977