ข่าวและกิจกรรม

Haemophilia Day for Kids 2016

 
Haemophilia Day for Kids 2016:
Assoc. Prof. Dr. Darintr Sosothikul, Chief of Haematology and Oncology, Paediatric Dept.,Faculty of Medicine Chulalongkorn University,together with Assist. Prof. Dr. Chanchai Traivaree, Paediatric Div.,Phramongkutklao Hospital, organised “Haemophilia Day for Kids 2016”, providing information on self-care for children with haemophilia, at Dinosaur
Planet, Sukhumvit 22.

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977