ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังและซักถามในการเสวนาเรื่อง "สเต็มเซลล์ รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ" เสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังและซักถามในการเสวนาเรื่อง
"สเต็มเซลล์ รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ"
เสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
โรงพญาบาลพระมงกุฎเกล้า


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977