ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุม 2015 Highlights of ASH in Asia

 

สามารถรับชมภาพอื่นๆ เพิ่มเติมได้โดย  คลิกที่นี่ <-----------  

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977