ข่าวและกิจกรรม

8th Educational Course for Hematology Trainees  


 

สามารถ Download รูปภาพได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152327464457621.1073741844.172089632620&type=1


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977