ข่าวและกิจกรรม

tsh-is bangkok 2014  The 3rd TSH International Symposium "Lymphomas : East Meets West"

สามารถ Download ภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152180098782621.1073741842.172089632620&type=1


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977