ข่าวและกิจกรรม

ประมวลภาพงาน  80  ปีมงคลวาร ศาสตร์ตารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย  สุวัตถี

ประมวลภาพงาน  80  ปีมงคลวาร ศาสตร์ตารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วินัย  สุวัตถี
2  เมษายน  2557

 

 

 

สามารถ Download ภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152151470377621.1073741840.172089632620&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152158901227621.1073741841.172089632620&type=3


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977