ข่าวและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานประชุม 10th Refresher Course for Hematologists  

 

ท่านสามารถ Download ภาพทั้งหมดได้ที่  fanpage ของสมาคม คลิกที่นี่


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977